Foto Galeria

Menaxherët e CBS trajnim në Bankën Intesa SanPaolo me Oficerët e Kredisë dhe Menaxherët e Degëve për Kreditë Agro

Me mbështetjen teknike të CBS, Banka Intesa SanPaolo ka prezantuar produkte të reja për kreditimin e bujqësisë. CBS trajnoi rreth 110 punonjës të bankës, kryesisht oficerë kredie dhe menaxherë të degëve.