Ekipi

Enio Jaço

Drejtor Ekzekutiv

Enio Jaço eshte Themeluesi dhe Drejtori Ekzekutiv i CBS. Ai ka mbi 16 vjet experience profesionale ne pozicione drejtuese nderkombetare dhe lokale ne sektorin Bankar dhe te Zhvillimit nderkombetar. Perpara krijimit te CBS, Enio punoi si ekspert i larte me DAI, Development Alternatives, ... më shumë

Ilda Kuçova

Menaxhere e Financës dhe Operacioneve

Ilda Kuçova ka një përvojë 14 vjeçare në sistemin bankar. Ajo ka njohuri të thella në produktet, shërbimet dhe proçeset bankare, ekperiencë profesionale të gjatë në operacionet bankare dhe ekperiencë si konsulente ... më shumë

Eljo Muçaj

Menaxher për Marrëdhëniet me Institucionet Financiare dhe Bizneset e Mëdha

Eljo Muçaj është një profesionist me eksperiencë 12-vjeçare në fushën e bankave dhe konsulencës financiare. Ekspertiza e tij përfshin këshillimin financiar për biznese, zhvillimin dhe menaxhimin e produkteve bankare, teknologj ... më shumë

Alma Nathanaili

Specialiste e Shërbimeve të Financimit dhe Konsulencës

Alma Nathanaili është një kontabiliste dhe auditore, e çertifikuar dhe me eksperiencë të theksuar në këto fusha. E nisi karrierën e saj profesionale tek Albanian Mobile Communication (AMC), ku punoi si Specialiste në Sektorin e Projekteve. N& ... më shumë

Fotjona Taçe

Kordinatore e Projekteve

Fotjona Taçe është ekonomiste me eksperiencë në fushën e financave dhe menaxhimit të projekteve. Ajo ka përvojë në hartim, koordinim dhe mbikqyrje të projekteve si edhe në raportime financiare. Znj. Taçe nisi karrierën e ... më shumë

Fatmir Nikolli

Këshilltar Biznesi për Tiranën dhe Veriun

Fatmir Nikolli është ekonomist me njohuri të thella në zhvillimin e ekonomisë bujqësore. Ai ka përvojë në proçedurat e administrimit dhe të planifikimit financiar, në kredidhënien për sektorin bujqësor, në apliki ... më shumë

Suela Ruseti

Kordinatore e Komunikimit dhe Marketingut

Suela Ruseti ka një përvojë 14-vjeçare në fushën e komunikimit dhe PR. Ajo ka eksperiencë në menaxhimin dhe koordinimin mediatik, organizim e marketing të eventeve si edhe në marrëdhëniet publike. Ajo nisi karrierën në Dep ... më shumë

Inesa Muraj

Menaxhere e Burimeve Njerëzore

Inesa Muraj është ekonomiste me përvojë në sektorin bankar. Ajo ka eksperiencë në analiza financiare, marrëdhënie me klientët dhe menaxhim të proçedurave administrative. Karriera e saj ka filluar si pjesë e programit “Ban ... më shumë

Enver Gorica

Këshilltar Biznesi për Rajonin e Korçës

Enver Gorica është ekonomist me përvojë 24- vjeçare në fushën e agrobiznesit. Ai ka experiencë të gjatë në sistemin bankar, njohuri të thella në proçesin e kreditimit të bizneseve agro si dhe në monitorimin dhe ... më shumë

Ina Kosta

Asistente e Marketing

Ina Kosta është diplomuar në Arkitekturë dhe Desing Urban. Përmes praktikave të saj studimore, ajo ka zgjeruar dhe zbatuar njohuritë mbi arkitekturën, planifikimin urban, design industrial, projektime etj. Ajo ka zhvilluar një sërë trainime ... më shumë

Lulëzim Kadiasi

Këshilltar Biznesi për Rajonin e Fierit

Lulëzim Kadiasi është teknolog agro-ushqimor me përvojë 8-vjeçare në fushën e bujqësisë. Ai ka eksperiencë në zbatimin e inspektimeve dhe teknologjive në fermat e prodhimit, në çertifikimin e produkteve, në asis ... më shumë

Fjona Gogo

Specialiste Finance

Fjona Gogo është diplomuar për financë, kontabilitet. Në studimet e saj ajo ka qënë pjesë e analizave studentore të treguesve financiar të bankave të nivelit të dytë, studimeve mbi investimet e huaja direkte në Shqiperi ap ... më shumë

Ervis Mëngjezi

Këshilltar Biznesi për Rajonin e Fierit

Ervis Mëngjezi është një specialist bankar me një eksperiencë 6-vjeçare në sistemin financiar. Ai është ekspert në proçedurat bankare të kredidhënies, duke mbajtur pozicione si analist kredie, analist rural, menaxhim te m ... më shumë

Klea Dhespo

Specialiste Biznesi, Korçë

Klea Dhespo është diplomuar për Financë si dhe ka kryer një sërë trainimesh lidhur me sistemet operacionale financiare. Gjatë studimeve ajo ka marrë njohuri mbi mbajtjen e llogarive kontabël, hartimin e pasqyrave financiare si edhe njohuri mbi s ... më shumë