Ekipi

Kristina Gläser

Konsulente Marketingu

Kristina Gläser, me origjinë nga Bullgaria ka një eksperiencë 10 vjeçare ndërkombëtare në marketing dhe promovim. Ajo është një specialiste në fushën e Medias Kreative, ndërsa ka publikuar një sërë artikujsh dhe studimesh mbi çështjet e promocionit, në Gjermani. Pas një eksperience në fushën e Marrëdhënieve Publike dhe të reklamave në Sofje, ajo punoi për 8 vjet si konsulente për promovimin e markave në Omnicom Media Group dhe Zenithmedia në Düsseldorf, Gjermani, ku ishte përgjegjëse për konceptimin, zbatimin dhe vlerësimin e fushatave inovative të promocionit për kompani të mëdha Gjermane dhe ndërkombëtare. Kristina Gläser ka Master në Shkencat e Komunikimit, Politikës dhe Sociologjisë në Westfällische Wilhelms Universtität në Münster, Gjermani.