Përfshihu në CBS

Praktikë në Mbështetje në asistencë teknike dhe financiare për Agrobizneset - Mbyllur

Creative Business Solution (CBS) është një organizatë konsulence biznesi dhe projekt-zbatuese. Përmes veprimtarisë së saj, CBS zbaton projektet e zhvillimit në Shqipëri me ndikim dhe në vendet e Balkanit Perëndimor. CBS ka ngritur ekspertizën e saj në bujqësi, mbështetje për aksesin në financim, teknologji, energjinë e gjelbër dhe turizëm. Që prej fillimeve të veprimtarisë së saj në vitin 2013, CBS ka zbatuar 18 projekte zhvillimi me një buxhet 5 million USD. CBS ka një ekip me mbi 35 profesionistë në zyrën qëndrore në Tiranë dhe në tre degët rajonale ne Fier, Korcë dhe Peshkopi.

CBS kërkon student të sapo diplomuar me rezultate të larta ose studentë në vazhdim të studimeve Master për Agrobiznes, Financë, Ekonomiks apo Menaxhim Biznesi për Praktikë Profesionale në "Mbështetje në asistencë teknike dhe financiare për Agrobizneset. CBS kërkon studentë të talentuar, të motivuar, energjik dhe krijues për të ofruar suport dhe që janë të aftë të angazhohen në detyra të ndryshme. Studenti duhet të ndihmojë Departamentin e Zhvillimit të Agrobiznesit me ide të reja dhe krijuese në përmbushje të objektivave të Departamentit.

Nise karrierën tënde në CBS!

Për të gjithë studentët që duan të nisin karrierën dhe një eksperiencë unike, CBS ju mirëpret në programin e praktikës së punës. Ndërto eksperiencën tënde profesionale, përmes lirisë së zgjedhjes dhe inisiativës personale. CBS beson dhe vlerëson potencialin dhe talentin e studentëve. Gjatë praktikës, studenti fitues do të ketë mundësinë të shprehi talentin dhe aftësitë akademike duke fituar eksperiencë profesionale dhe duke dhënë kontribut real për të arritur rezultatet e procesit.

Kush mund të aplikojë?

CBS ofron mundësi praktike profesionale për studentët me rezultate të larta, në fushat e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Ekonomiks
 • Financë
 • Informatik biznesi
 • Administrim Biznesi
 • Menaxhim projektesh
 • Fusha të ngjashme

Përshkrimi i Punës:  

 • Kontribuon në përgatitjen e planeve të biznesit;
 • Kryen hulumtime (p.sh. hulumtime tregu) për planet e biznesit, studimet e fizibilitetit dhe raporte të ndryshme tekniko-analitike;
 • Asiston në plotësimin e dokumentacionit për aplikuesit e skemave në mbështetje të bujqësisë;
 • Mbështetje dhe përditësim të aplikimeve për kredi bankare për klientët e zyrës së Tiranës dhe zyrave të CBS në rrethe;
 • Përgatit materiale, prezantime në Power Point dhe dokumenta të tjera për takime, trajnime dhe workshope të ndryshme;
 • Ofron suport administrativ për Departamentin e Zhvillimit të Agrobiznesit;

Aftësite e kërkuara

 • Aftësi të mira komunikimi me shkrim & verbal dhe aftësi ndërpersonale;
 • Njohuri për programet e granteve të AZHBR dhe IPARD përbëjnë avantazh;
 • Nivel i larte konfidencialiteti;
 • Aftësi të angazhohet në disa detyra njëkohësisht;
 • Të jetë i saktë dhe i kujdesshëm ndaj detajeve;
 • Të ketë aftësi të prioritizojë detyrat dhe të përmbushë afatet e caktuara;
 • Te ketë njohuri mbi paketën e Office (Word, Excel, Power Point)
 • Qëndrim proaktiv, me inisiative dhe i përgjegjëshëm;
 • Standardi i shkëlqyer i anglishtes së shkruar dhe të folur;

Avantazhet

 • Pjesëmarrje në një organizatë dinamike dhe lider;
 • Ambjent pune ndërkulturor dhe ekip i pasionuar;
 • Shumëllojshmëri detyrash në varesi të aftësive të shfaqura dhe ambicjes,
 • Mundësi për tu rritur profesionalisht dhe personalisht;
 • Udhëheqje gjatë performancës së punës;  

Periudha e praktikës: 3 Muaj (me mundësi rinovimi)

Orari i Punës: E Hënë- E Premte 
Tipi i praktikës:          CBS do të ofrojë një pagesë minimale mujore Kohëzgjatja/Volumi javor: 25-30 orë

Emri dhe mbiemri:
Email:
Numër kontakti:
CV:
Tregoni shkurtimisht pse mendoni se jeni një kandidat potencial për këtë program (max 150 fjalë)