Përfshihu në CBS

Praktikë profesionale në Burime Njerëzore dhe Administratë

CBS Creative Business Solutions është në kërkim të një studenti/e që është në përfundim të studimeve universitare në degën e Informatikës Ekonomike apo Administrim Biznesi të jete i interesuar për të zhvilluar praktikën në “Burime Njerëzore dhe Administratë” duke mbështetur departamentin në detyra të ndryshme që i adresohen çështjeve të Burimeve Njerëzore dhe Administratës. Jemi në kërkim të studentëve të interesuar të testojnë aftesitë e tyre organizative dhe koordinuese për t’ju bashkuar një departamenti dinamik të fokusuar tek fuqizimi i operimit të administrimit të stafit.

Zhvillimi i kësaj praktike është oportunitet për të gjithë ata studentë shumë të motivuar, energjikë dhe të mirë-organizuar të fushave të ndryshme që janë të interesuar për të dhënë kontributin e tyre në aspekte të ndryshme të punës, me anë të njohurive të tyre, aftësive organizative, ideve të reja dhe krijuese në përmbushje të objektivave të departamentit.

Studenti në këtë prakikë duhet të japë kontributin e tij në përditësimin dhe implementimin e procedurave të Burimeve Njerëzore, të kujdeset për mirëmbajtjen dhe përditësimin e bazës së të dhënave të departamentit, të kujdeset në përmbushjen e nevojave të zyrës për materiale dhe kancelari si dhe të ndihmojë në menaxhimin e përgjithshëm të zyrës qëndrore dhe zyrave të CBS në rrethe. Praktikanti do të punojë në mbikqyrjen e Menaxherit të Burimeve Njerëzore dhe Administrates.
Nise karrierën tënde në CBS!
Për të gjithë studentët që duan të nisin karrierën dhe një eksperincë unike, CBS ju mirëpret në programin e praktikës. Ndërto praktikën tënde profesionale, përmes lirisë së zgjedhjes dhe inisiativës personale. 

Praktikanti duhet të jetë në përfundim të studimeve universitare ose në vazhdim të studimeve master në të cilin mbizotëron pasioni, dinamizmi dhe mprehtësia, duke studiuar në fushat e mëposhtme:

 • Informatikë Ekomike
 • Administrim Biznesi,
 • Fusha të ngjashme,

Përshkrimi i Punës dhe Përgjegjësitë

 • Të mbështesë në përditësimin dhe implementimin e procedurave ekzistuese të Burimeve Njerëzore dhe Administratës;
 • Të ndihmojë në koordinimin e procesit të rekrutimit të stafit të ri në mbajtjen dhe ruajtjen e dokumentacionit të plotë dhe të rregullt me të dhënat biografike të secilit;
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen dhe përditësimin e bazës së të dhënave të departamentit;
 • Të suportojë dhe koordinojë Operacionet ditore që lidhen me cështjet bazike të IT-së;
 • Te kujdeset për instalimin e proceseve, mirëmbajtjen rutinë, upgrades, instalimi i antivirus-ëve,kujdeset për sistemetetj;
 • Të bëjë punë kërkimore për të siguruar informacione të nevojshme lidhur me cështje të ndryshme që i adresohen Burimeve Njerëzore;
 • Të mbështesë procesin e prokurimeve të kompanisë duke ndjekur dhe zbatuar procedurat e brendshme;
 • Të kujdeset në përmbushjen e nevojave të zyrës për materiale dhe kancelari;
 • Të kujdeset për mbarëvajtjen e pajisjeve të zyrës si: kompjuter, fotokopje, printer etj;
 • Të ndihmojë në menaxhimin e përgjithshëm të zyrës qëndrore dhe zyrave të CBS në rrethe;
 • Të ndihmoje në përgatitjen dhe zhvillimin e takimeve, trajnimeve apo eventeve qe zhvillon kompania;
 • Te zbatojë përmbushjen e detyrave administrative ditore të caktuara sipas nevojës së departamentit;

Aftësitë e kërkuara

 • Aftësi organizimi, administrimi dhe koordinimi;
 • Nivel i larte konfidencialiteti;
 • Aftësi të mira komunikimi si me shkrim dhe me gojë dhe aftësi ndërpersonale;
 • Aftësi të punojë me disa detyra njëkohësisht dhe në grup;
 • Të jetë i saktë dhe i kujdesshëm ndaj detajeve;
 • Të ketë aftësi të prioritizojë detyrat dhe të përmbushë afatet e caktuara;
 • Të ketë gadishmërine në përmbushjen e detyrave rutinë administrative;
 • Të ketë njohuri mbi paketën e Office (e detyrueshme Word dhe Excel)
 • Të ketë njohuri bazike mbi cështje të lidhura me IT-;
 • Qëndrim proaktiv, me inisiative dhe i përgjegjëshëm

Periudha e Praktikës: 3 muaj (me mundësi rinovimi) Orari i Punës: E hënë - E premte
Tipi i Praktikës:          CBS do të ofrojë një pagesë minimale mujore Volumi Javor: 25-30 orë

 

Emri dhe mbiemri:
Email:
Numër kontakti:
CV:
Tregoni shkurtimisht pse mendoni se jeni një kandidat potencial për këtë program (max 150 fjalë)