Përfshihu në CBS

Project Development Specialist - Full Time (Mbyllur)

Mundesi punesimi: Ekspert i Medias Sociale (Mbyllur)

Njoftim Punësimi: Business Sales Manager (Mbyllur)

Njoftim për Ekspert i Medias Sociale - Mbyllur

Njoftim për Ekspert i Medias Sociale - Mbyllur

Njoftim për Ekspert Statisticien - Mbyllur

Njoftim për Ekspert në Zhvillim Metodologjie - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Gazetar i Medias Online - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Kordinator Lokal - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist Marketingu dhe Komunikimi - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist për Monitorim dhe Vlerësim - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Local Credit Advisor: Agriculture Finance - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Online Editor / Newswriter/ Journalist - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Gazetar i Medias Online - Mbyllur

Request for Proposal: IT Development Services - Closed

Njoftim Punësimi: Ekspert i Zhvillimit të Turizmit Dixhital - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Ekspert i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Kontabilist - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Kordinator Ekzekutiv - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist për Monitorim dhe Vlerësim - Mbyllur

Mundësi Punësimi: Kontabilist - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist Komunikimi - Mbyllur

Thirrje për propozim: Zhvillimi i një platforme agreguese - Mbyllur

Thirrje për propozim: Hartim strategjie për e-marketing dhe media sociale - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist Finance dhe Kontabiliteti - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist i shërbimeve të Konsulencës dhe Financimit - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Këshilltar Biznesi për rajonin e Korçës - Mbyllur

Njoftim Punësimi: Specialist Komunikimi - Mbyllur