Përfshihu në CBS

Praktikë profesionale në: Media Sociale - Mbyllur

Departamenti i Komunikimit dhe Marketingut në CBS është në kërkim të studentëve me njohuri në fushën e Marketingut ose që kanë në fokus të studimeve të tyre Komunikimin apo Gjuhën Angleze, të interesuar për Praktikë Profesionale në Media Sociale. Praktikanti do të ndihmojë skuadrën për të komunikuar me publikun dhe ndjekësit e agroweb.org. Agroweb.org është një platformë dinamike informative mbi tendencat e agro-mjedisore në Shqipëri, zhvilluar si pjesë e projektit AgroKapital të financuar nga USAID.

Jemi të interesuar për të punësuar Praktikantë me njohuri të forta në median dixhitale duke përfshirë rrjete të ndryshme sociale për të zgjeruar komunitetin e Agroweb. Praktikanti duhet të ketë aftësi të forta kreative për t’iu bashkuar një redaksie ambicioze informative online, të fokusuar në gazetarinë inovative të cilët punojnë në shpërndarjen e lajmeve të agroweb në rrjetet e ndryshme sociale. Praktikanti duhet të të ketë njohuri të krjijojë dhe përditësojë faqet e mediave sociale. Gjithashtu praktikanti do të angazhohet me postimin e materialeve të reja duke vepruar në mënyre interaktive me lexuesit dhe ndjekësit e platformës në kohë reale. Gjuha angleze është e detyrueshme.

Nise karrierën tënde në CBS!
Për të gjithë studentët që duan të nisin karrierën e tyre dhe një experience unike CBS ju mirëpret në një program të dedikuar praktike. Ndërto praktikën tënde profesionale, përmes lirisë së zgjedhjes dhe inisiativës personale. CBS beson dhe vlerëson potencialin e studentëve ndaj dhe Praktikanti fitues do të ketë mundësinë të shprehi talentin dhe aftësite akademike duke fituar eksperiencë profesionale në fushën e Marketing dhe Komunikim nëpërmjet kontributit real në agroweb.

Kush mund të përfitojë?
CBS ofron mundesinë për studentët që janë në përfundim të studimeve universitare apo master tek të cilët mbizotëron pasioni, dinamizni dhe mprehtësia në fushat e mëposhtme:

 • Marketing
 • Kumunikim
 • Studime të Gjuhës Angleze
 • Fusha të ngjashme

Përshkrimi i punës

 • Të punojë me rrjetet sociale duke u angazhuar me postimet e materialeve të reja në faqe,
 • Të komunikojë me audiencën dhe ndjekësit në kohë reale në platforma të ndryshme online të agroweb,
 • Të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme bisedat online dhe komentet në të gjitha faqet e portalit në rrjetet sociale,
 • Njohuri të shkëlqyera mbi rrjetet sociale si Facebook, Twitter, YouTube blogje etj.
 • Të ndihmojë skuadrën për të përmbushur afatet,
 • Të sigurojë konsistencë në mesazhet e postuara në rrjetet online,

Aftësitë e kërkuara

 • Aftësi të shkëlqyera të të shkruarit dhe folurit të gjuhës Shqipe dhe Angleze,
 • Të ketë njohuri mbi platformat online. Të jetë i informuar mbi aktualitetin dhe teknologjitë e site on-line. Të jetë i përditësuar mbi zhivillimet e tregjeve teknologjike,
 • Të ketë njohuri mbi rrjetet sociale,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi,
 • Të jetë i organizuar, me aftësinë për të prioritizuar detyrat dhe për ti përmbushur në kohë,
 • Të jetë kreativ dhe fleksibël

Periudha e praktikës: 3 muaj (me mundësi rinovimi) Orari i Punës: E Hënë- E Premte 
Tipi i praktikës:          CBS do te ofroje nje pagese minimale mujore Volumi javor: 20-25 orë

Duke falenderuar të gjithë aplikantët për interesin e treguar, njoftojmë se aplikimet për Praktikë profesionale në: Media Sociale, tashmë janë mbyllur.

Për të gjithë ata që nuk arritën dot afatet e aplikimit, ju vemë në dijeni se Programi i Praktikës Profesionale do të rihapet në një periudhë të dytë, ndaj ju ftojmë të vizitoni përsëri faqen tonë të internetit.

Emri dhe mbiemri:
Email:
Numër kontakti:
CV:
Tregoni shkurtimisht pse mendoni se jeni një kandidat potencial për këtë program (max 150 fjalë)