Ekipi

Klea Dhespo

Specialiste Biznesi, Korçë

Klea Dhespo i është bashkuar ekipit të CBS në vitin 2015 ku u përzgjodh fillimisht për të ndjekur Praktikën Profesionale pranë zyrës rajonale të CBS në Korçë në Asistencë për zyrën e Sipërmarrjeve të Vogla e të mesme. Pas një punë shumë të mirë Klea Dhespo mori detyrën e Specialistes së Biznesit në zyrën përfaqësuese të organizatës në këtë qytet. Ajo mbështet zyrën rajonale nëpërmjet këshillimit të klientëve që aplikojnë në skema grantesh, përgatitjen e planeve të biznesit etj. Znjsh. Dhespo është diplomuar për Financë si dhe ka kryer një sërë trajnimesh lidhur me sistemet operacionale financiare.