Get Involved

Praktikë Profesionale: Analyst Intern - Closed

 Creative Business Solution (CBS) është një organizatë konsulence biznesi dhe projekt-zbatuese. Përmes veprimtarisë së saj, CBS zbaton projektet e zhvillimit në Shqipëri me ndikim dhe në vendet e Balkanit Perëndimor. CBS ka ngritur ekspertizën e saj ne bujqësi, mbështetje për mundësi financimi, teknologji, energjinë e gjelbër dhe turizëm. Që prej fillimeve të veprimtarisë së saj në vitin 2013, CBS ka zbatuar 18 projekte zhvillimi me një buxhet 5 million USD. CBS ka një ekip prej 35 profesionistësh në zyrën qëndrore në Tiranë dhe në tre degët rajonale ne Fier, Korcë, dhe Peshkopi.

CBS kërkon student të sapo diplomuar me rezultate te larta ose studentë në vazhdim të studimeve master të degëve të ndryshme të Fakultetit Ekonomik për praktikën e punës në pozicionin e "Analyst Intern". CBS kërkon studentë të talentuar, të motivuar, energjik dhe krijues për të ofruar suport dhe aftësi multi-task. Studenti i cili do të jetë pjesë e praktikës profesionale duhet të japë kontributin e tij në përpunimin e të dhënave dhe analizat, hulumtimet mbi institucionet financiare dhe kontribuojë në operacionet e përditshme sipas nevojës. Praktikanti pritet të ofrojë punë cilësore me qëndrim profesional në përgjegjësi dhe mjedise të ndryshme.

Nise karrierën tënde me CBS!

Për të gjithë studentët që duan të nisin karrierën dhe një eksperiencë unike, CBS ju mirëpret në programin e praktikës së punës. Ndërto eksperiencën tënde profesionale, përmes lirisë së zgjedhjes dhe inisiativës personale. CBS beson dhe vlerëson potencialin dhe talentin e studentëve. Gjatë praktikës, studenti fitues do të ketë mundësinë të shprehi talentin dhe aftësitë akademike duke fituar eksperiencë profesionale dhe duke dhënë kontribut real për të arritur rezultatet e procesit.

Kush mund të aplikojë?

CBS ofron mundësi praktike profesionale për studentët me rezultate të larta në fushat e mëposhtme:

 • Informatike Ekonomike
 • Ekonomiks
 • Administrim Biznesi
 • Fusha të ngjashme

Përshkrimi i Punës:

 • Kryen hulumtime mbi institucionet financiare;
 • Mbledh, përpunon dhe analizon të dhënat në formate të ndryshme;
 • Përgatit raporte dhe prezantime përfshirë paraqitjet grafike;
 • Ndihmon në përgatitjen dhe zhvillimin e takimeve, trajnimeve apo eventeve qe zhvillon
 • kompania;
 • Ndihmon, përcakton dhe analizon informacionin rreth projekteve të reja dhe kërkesave specifike;
 • Mbështet Këshilltarin Lokal të Kredisë për të lehtësuar operacionet e përditshme;

Aftësite e kërkuara

 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit, të shkruar dhe verbal
 • Nivel i shkëlqyer i anglishtes së shkruar dhe të folur
 • Aftësi organizimi, administrimi dhe koordinimi
 • Nivel i larte konfidencialiteti
 • Aftësi të mira komunikimi si me shkrim dhe me gojë dhe aftësi ndërpersonale
 • Aftësi të punojë me disa detyra njëkohësisht dhe në grup
 • Të ketë aftësi të prioritizojë detyrat dhe të përmbushë afatet e caktuara
 • Të ketë gadishmërine në përmbushjen e detyrave rutinë administrative
 • Te ketë njohuri mbi paketën e Office ( e detyrueshme Word dhe Excel)
 • Qëndrim proaktiv, me inisiative dhe i përgjegjëshëm

Avantazhet

 

 • Pjesëmarrje në një organizatë dinamike dhe leader
 • Ambjent pune ndërkulturor dhe ekip i pasionuar
 • Llojshmëri detyrash në varesi të aftësive të prezantuara dhe ambicjes
 • Mundësi për tu rritur profesionalisht dhe personalisht
 • Udhëheqje gjatë performancës së punës

 

Duration of the internship: 3 months (renewal option) Work Schedule: Monday-Friday
Type of internship:            Paid Hours per Week: 25-30 hours

 

Name:
Email address:
Contact number:
CV:
Please state briefly the reasons why you think you are an outstanding candidate for this job (max 150 words)