Ekipi

Enio Jaço

Drejtor Ekzekutiv

Enio Jaço është Themeluesi dhe Drejtori Ekzekutiv i CBS. Ai ka mbi 21 vjet eksperiencë profesionale në pozicione drejtuese ndërkombëtare dhe lokale në sektorin Bankar dhe atë të zhvillimit ndërkombëtar. Përgjatë eksperienc& ... më shumë

Eljo Muçaj

Menaxher Drejtues

Eljo Muçaj është një profesionist me eksperiencë 17-vjeçare në fushën e bankave dhe konsulencës financiare. Ekspertiza e tij përfshin këshillimin financiar për biznese, zhvillimin dhe menaxhimin e produkteve bankare, teknologjin&eu ... më shumë

Liana Suleymanova

Drejtore e Zhvillimit të Biznesit

Liana Suleymanova ofron ekspertizë të gjerë me njohuri të thelluara në zhvillimet politike dhe kulturore të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë historinë, turizmin, politikat publike, shoqërinë civile, korrupsionin, të drejtat e ... më shumë

Alma Nathanaili

Menaxhere Projekti

Alma Nathanaili është një profesioniste me ekspertizë të gjerë në kontabilitet, auditim, buxhetim dhe qëndrueshmëri financiare, zhvillim e menaxhim projektesh. E nisi karrierën e saj profesionale tek Albanian Mobile Communication (AMC), ku pun ... më shumë

Fotjona Taçe

Koordinatore e Projekteve

Fotjona Taçe është ekonomiste me eksperiencë shumë vjeçare në fushën e financave dhe menaxhimit të projekteve. Ajo ka përvojë në hartim, koordinim dhe mbikqyrje të projekteve si edhe në raportime financiare. Znjsh. Ta&cc ... më shumë

Fatmir Nikolli

Team Leader i Shërbimeve të Agrobiznesit

Fatmir Nikolli është Këshilltar Biznesi me përvojë disavjeçare i specializuar në rritjen e aksesit ne finance per agrobizneset dhe realizimin e analizave, parashikimeve, konsultimeve dhe këshillimeve të biznesit. Z. Nikolli është për ... më shumë

Suela Ruseti

Kordinatore e Komunikimit dhe Marketingut

Suela Ruseti ka një përvojë 14-vjeçare në fushën e komunikimit dhe PR. Ajo ka eksperiencë në menaxhimin dhe koordinimin mediatik, organizim e marketing të eventeve si edhe në marrëdhëniet publike. Ajo nisi karrierën në De ... më shumë

Inesa Muraj

Menaxhere e Burimeve Njerëzore dhe Administratës

Inesa Muraj është ekonomiste me përvojë në sektorin bankar. Znj. Muraj iu bashkua CBS në vitin 2014 dhe aktulisht punon si Menaxhere e Burimeve Njerëzore dhe Administratës. Znj. Muraj menaxhon dhe ofron këshillim strategjik mbi politikat e burimeve n ... më shumë

Enver Gorica

Koordinator Biznesi për Rajonin e Korçës

Enver Gorica është ekonomist me përvojë 28- vjeçare në fushën e agrobiznesit. Ai ka experiencë të gjatë në sistemin bankar, njohuri të thella në proçesin e kreditimit të bizneseve agro si dhe në monitorimin dhe ... më shumë

Ina Kosta

Asistente e Marketing

Ina Kosta nisi karrierën e saj në CBS si praktikante në vitin 2014 ne Marketing dhe Design, e pas një pune të suksesshme, u bë pjesë e organizatës si Specialiste në Departamentin e Komunikimit dhe Marketingut. Znjsh Kosta është përgje ... më shumë

Lulëzim Kadiasi

Këshilltar Biznesi

Lulëzim Kadiasi është teknolog agro-ushqimor me përvojë 8-vjeçare në fushën e bujqësisë. Ai ka eksperiencë në zbatimin e inspektimeve dhe teknologjive në fermat e prodhimit, në çertifikimin e produkteve, në asis ... më shumë

Fjona Gogo

Specialiste Finance

Fjona Gogo u bë pjesë e stafit të CBS pas përfundimit me sukses të praktikës profesionale në vitin 2015. Ajo ka punuar në pozicionin Specialist Finance dhe është përgjegjëse për një sërë aktivitetesh financiare t&eu ... më shumë

Ervis Mëngjezi

Këshilltar Biznesi për Rajonin e Fierit

Ervis Mëngjezi është një specialist bankar me një eksperiencë 6-vjeçare në sistemin financiar. Ai është ekspert në proçedurat bankare të kredidhënies, duke mbajtur pozicione si analist kredie, analist rural, menaxhim te m ... më shumë

Klea Dhespo

Specialiste Biznesi, Korçë

Klea Dhespo i është bashkuar ekipit të CBS në vitin 2015 ku u përzgjodh fillimisht për të ndjekur Praktikën Profesionale pranë zyrës rajonale të CBS në Korçë në Asistencë për zyrën e Sipërmarrjeve t ... më shumë